Hộp ECU Ford

Hiển thị tất cả 30 kết quả

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.4

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.4

Mã phụ tùng ECU ECM 

2S6A-12A650-BG

  ECU, ECM

FORD FIESTA 1.4

2S6A-12A650-BG , 2S6A12A650BG

5WS40027G-T , 5WS40027GT

EDC16C7

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.4

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.5

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.5

Mã phụ tùng ECU ECM 

WLEG18881D

  ECU, ECM

FORD RANGER 2.5

WLEG18881D, WLEG 18881D

0 281 011 826 , 0281011826

EDC16C7

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RENGER 2.5

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER

Mã phụ tùng ECU ECM 

WLEG18881

  ECU

FORD RENGER

WLEG18881 , WLEG 18881

0 281 016 317 , 0281016317

EDC16C7

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM FORD EVEREST 3.2L

Hộp điều khiển động cơ Ô TÔ ECU ECM FORD EVEREST 3.2L dùng trên các dòng XE  FORD EVEREST 3.2L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM 

EB3G-12A650-EE

  ECU

FORD EVEREST 3.2L

A2C9799740301, A2C 979 974 030 1

EB3G12A650EE , EB3G-12A650-EE

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM FORD EVEREST 3.2L, FOMOCO Engine ECU, FORD, A2C9799740301, A2C 979 974 030 1, EB3G12A650EE , EB3G-12A650-EE

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ESCAPE 1.5L

Hộp điều khiển động cơ ECU ECM FORD ESCAPE 1.5L dùng trên các dòng XE  FORD ESCAPE 1.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM 

AL8A-12A650-BKF , HJ5A-12A650-HA , 9L8A-12A650-ABB , EJ5A-12A650-TD

FJ5A-12A650-UC , LX6A-12A650-YA

  ECU

FORD ESCAPE 1.5L

0261S22491, 0 261 S22 491

LX6A12A650YA , LX6A-12A650-YA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ESCAPE 1.5L, FOMOCO Engine ECU, FORD, 0261S22491, 0 261 S22 491, LX6A12A650YA , LX6A-12A650-YA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ESCAPE 1.6L

Hộp điều khiển động cơ ECU ECM FORD ESCAPE 1.6L dùng trên các dòng XE  FORD ESCAPE 1.6L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM 

AL8A-12A650-BKF , HJ5A-12A650-HA , 9L8A-12A650-ABB , EJ5A-12A650-TD

FJ5A-12A650-UC , LX6A-12A650-YA

  ECU

FORD ESCAPE 1.6L

0261S16776, 0 261 S16 776

FJ5A12A650UC , FJ5A-12A650-UC

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ESCAPE 1.6L, FOMOCO Engine ECU, FORD, 0261S16776, 0 261 S16 776, FJ5A12A650UC , FJ5A-12A650-UC

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ESCAPE 1.6L

Hộp điều khiển động cơ ECU ECM FORD ESCAPE 1.6L dùng trên các dòng XE  FORD ESCAPE 1.6L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM 

AL8A-12A650-BKF , HJ5A-12A650-HA , 9L8A-12A650-ABB , EJ5A-12A650-TD

FJ5A-12A650-UC , LX6A-12A650-YA

  ECU

FORD ESCAPE 1.6L

0261S11063, 0 261 S11 063

EJ5A12A650TD , EJ5A-12A650-TD

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ESCAPE 1.6L, FOMOCO Engine ECU, FORD, 0261S11063, 0 261 S11 063, EJ5A12A650TD , EJ5A-12A650-TD

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ESCAPE 3.0L

Hộp điều khiển động cơ ECU ECM FORD ESCAPE 3.0L dùng trên các dòng XE  FORD ESCAPE 3.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM 

AL8A-12A650-BKF , HJ5A-12A650-HA , 9L8A-12A650-ABB , EJ5A-12A650-TD

FJ5A-12A650-UC , LX6A-12A650-YA

  ECU

FORD ESCAPE 3.0L

6KXHCXAS77, 6 KXH CXA S77

9L8A12A650ABB , 9L8A-12A650-ABB

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ESCAPE 3.0L, FOMOCO Engine ECU, FORD, 6KXHCXAS77, 6 KXH CXA S77, 9L8A12A650ABB , 9L8A-12A650-ABB

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ESCAPE 2.0L

Hộp điều khiển động cơ ECU ECM FORD ESCAPE 2.0L dùng trên các dòng XE  FORD ESCAPE 2.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM 

AL8A-12A650-BKF , HJ5A-12A650-HA , 9L8A-12A650-ABB , EJ5A-12A650-TD

FJ5A-12A650-UC , LX6A-12A650-YA

  ECU

FORD ESCAPE 2.0L

0261S16522, 0 261 S16 522

HJ5A12A650HA , HJ5A-12A650-HA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM FORD ESCAPE 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM FORD ESCAPE 2.5L dùng trên các dòng XE  FORD ESCAPE 2.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM 

AL8A-12A650-BKF, HJ5A-12A650-HA, 9L8A-12A650-ABB, EJ5A-12A650-TD

FJ5A-12A650-UC, LX6A-12A650-YA

  ECU

FORD THOÁT 2.5L

6MZL4WAS59, 6MZ L4W AS5 9

AL8A12A650BKF, AL8A-12A650-BKF

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM FORD ESCAPE 2.5L, FOMOCO Engine ECU, FORD, 6MZL4WAS59, 6MZ L4W AS5 9, AL8A12A650BKF , AL8A-12A650-BKF

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ECOSPORT 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ECOSPORT 1.5L

Mã phụ tùng ECU ECM 

D5BG-12A650-BJ

  ECU

FORD ECOSPORT 1.5L

S180156308J0, S18 015 630 8J0

D5BG12A650BJ , D5BG-12A650-BJ

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ECOSPORT 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ECOSPORT 1.5

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ECOSPORT 1.5L

Mã phụ tùng ECU ECM 

D5BG-12A650-BE

  ECU

FORD ECOSPORT 1.5L

S180156308E0, S18 015 630 8E0

D5BG12A650BE, D5BG-12A650-BE

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ECOSPORT 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ECOSPORT

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ECOSPORT 1.5L

Mã phụ tùng ECU ECM 

 CN15-12A650-RB

  ECU

FORD ECOSPORT 1.5L

S180156002B0, S18 015 600 2B0

CN1512A650RB , CN15-12A650-RB

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ECOSPORT 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ECOSPORT 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ECOSPORT 1.5L

Mã phụ tùng ECU ECM 

JX6A-12A650-DHA , CN15-12A650-YH , CN15-12A650-RB

D5BG-12A650-BE , D5BG-12A650-BJ

  ECU

FORD ECOSPORT 1.5L

S180156007H0, S18 015 600 7H0

CN1512A650YH , CN15-12A650-YH

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU FORD ECOSPORT 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ECOSPORT 1.5L

Mã phụ tùng ECU ECM 

JX6A-12A650-DHA

  ECU

FORD ECOSPORT 1.5L

S180156308J0, S18 015 630 8J0

JX6A12A650DHA , JX6A-12A650-DHA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD ECOSPORT 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FOCUS 1.8L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FOCUS 1.8L

Mã phụ tùng ECU ECM 

5M51-12A650-RD

  ECU

FORD FOCUS 1.8L

F35G73AMWNFW, F35 G73 AMW NFW

5M5112A650RD, 5M51-12A650-RD

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FOCUS 1.8L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FOCUS 1.8L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FOCUS 1.8L

Mã phụ tùng ECU ECM 

5M51-12A650-AD

  ECU

FORD FOCUS 1.8L

F1YG73AMY91Y, F1Y G73 AMY 91Y

5M5112A650AD , 5M51-12A650-AD

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FOCUS 1.8L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.5L

Mã phụ tùng ECU ECM 

D5BG-12A650-BE

  ECU

FORD FIESTA 1.5L

S180156308E0, S18 015 630 8E0

D5BG12A650BE , D5BG-12A650-BE

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.5L

Mã phụ tùng ECU ECM 

D5BG-12A650-BJ

  ECU

FORD FIESTA 1.5L

S180156308JQ, S18 015 630 8JQ

D5BG12A650BJ , D5BG-12A650-BJ

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.6L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.6L

Mã phụ tùng ECU ECM 

 AA61-12A650-CB

  ECU

FORD FIESTA 1.6L

5WY8769MAB, 5WY8769-MAB

AA6112A650CB , AA61-12A650-CB

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.6L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.5

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.5L

Mã phụ tùng ECU ECM 

 CA61-12A650-EC

  ECU

FORD FIESTA 1.5L

5WY8769PAC, 5WY8769-PAC

CA6112A650EC , CA61-12A650-EC

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.4L

Mã phụ tùng ECU ECM 

AA61-12A650-MM

  ECU

FORD FIESTA 1.4L

5WY8769EAG, 5WY8769-EAG

AA6112A650MM, AA61-12A650-MM

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.5L

Mã phụ tùng ECU ECM 

AA61-12A650-HM

  ECU

FORD FIESTA 1.5L

5WY8769CAG, 5WY8769-CAG

AA6112A650HM , AA61-12A650-HM

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.2L

Mã phụ tùng ECU ECM 

 AB39-12A650-KD

  ECU

FORD RANGER 2.2L

S180140301C0, S18 014 030 1C0

AB3912A650KD , AB39-12A650-KD

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.2L

Mã phụ tùng ECU ECM 

EB3G-12A650-GE

  ECU

FORD RANGER 2.2L

A2C9799870301, A2C 979 987 030 1

EB3G12A650GE , EB3G-12A650-GE

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.2L

Mã phụ tùng ECU ECM 

 AB39-12A650-HD

  ECU

FORD RANGER 2.2L

S180140201C0, S18 014 020 1C0

AB3912A650HD , AB39-12A650-HD

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.2L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.0L

Mã phụ tùng ECU ECM 

EB3G-12A650-GF

  ECU

FORD RANGER 2.0L

A2C9799870401, A2C 979 987 040 1

EB3G12A650GF , EB3G-12A650-GF

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD MUSTANG 3.7L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD MUSTANG 3.7L

Mã phụ tùng ECU ECM 

CR3A-12A650-BA

  ECU

FORD MUSTANG 3.7L

6MXJDMA01A32, 6MX JDM A01 A32

CR3A12A650BA , CR3A-12A650-BA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD MUSTANG 3.7L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD MUSTANG GT V8 4.6L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD MUSTANG GT V8 4.6L

Mã phụ tùng ECU ECM 

7R3A-12A650-AKC

  ECU

FORD MUSTANG GT V8 4.6L

THHBRN1GXPZ9, THH BRN 1GX PZ9

7R3A12A650AKC , 7R3A-12A650-AKC

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD MUSTANG GT V8 4.6L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD TRANSIT 2.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD TRANSIT 2.4L

Mã phụ tùng ECU ECM 

7C19-12A650-BR

KEFICO  ECU

FORD TRANSIT 2.4L

7C1912A650BR , 7C19-12A650-BR

error: Content is protected !!