Hộp Ecu Ecm Audi

Hiển thị 1–40 của 73 kết quả

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM ALFA ROMEO GT 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM ALFA ROMEO GT 2.0

Mã phụ tùng ECU ECM: 0 261 S01 033

Bosch ECU ECM

ALFA ROMEO GT 2.0

0261S01033 , 0 261 S01 033

00551899410 , 0 055 189 941 0

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM ALFA ROMEO GT 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM: 8E1 910 018 E

Bosch ECU ECM

AUDI A4 TFSI

8E1910018E , 8E1 910 018 E 

0261S01037 , 0 261 S01 037

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 B6 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 B6 2.0

Mã phụ tùng ECU ECM: 8E1 910 018 

Bosch ECU ECM

AUDI A4 B6 2.0

8E1910018 , 8E1 910 018 

0261S01023 , 0 261 S01 023

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 B6 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 A6

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 A6

Mã phụ tùng ECU ECM: 8E1 910 018 D

Bosch ECU ECM

AUDI A4 A6

8E1910018D , 8E1 910 018 D

0261S01036 , 0 261 S01 036

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 A6

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM ALFA ROMEO 156 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM ALFA ROMEO 156 2.0

Mã phụ tùng ECU ECM: 0 261 S01 027

Bosch ECU ECM

ALFA ROMEO 156 2.0

0261S01027 , 0 261 S01 027

0 055 190 306 0 , 0055190306

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM ALFA ROMEO 156 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 2.0 

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 2.0 

Mã phụ tùng ECU ECM: 8E1 910 018 A

Bosch ECU ECM

AUDI A4 2.0

8E1 910 018 A , 8E1910018A

0261S01024 , 0 261 S01 024

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 2.0 

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 2.0 FSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 2.0 FSI

Mã phụ tùng ECU ECM: 8E0 906 018 K

Bosch ECU ECM

AUDI A4 2.0 FSI

8E0 906 018 K , 8E0906018K

0261S01006 , 0 261 S01 006

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 2.0 FSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 3.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 3.0L

Mã phụ tùng ECU ECM: 06M 907 309 F

Bosch ECU ECM

AUDI A8 3.0L

06M 907 309 F , 06M907309F

0261S17109 , 0 261 S17 109

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 3.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI S5 3.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI S5 3.0L

Mã phụ tùng ECU ECM: 06M 907 309 D

Bosch ECU ECM

AUDI S5 3.0L

06M 907 309 D , 06M907309D

0261S14655 , 0 261 S14 655

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI S5 3.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM: 4F2 910 115 K

Bosch ECU ECM

 AUDI A6 TFSI

4F2 910 115 K , 4F2910115K

0261S02559 . 0 261 S02 559

MED9.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A3 1.8L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A3 1.8L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM: 8P7907115 , 03C906016S , 03C906016G , 8P1907115B , 8P7907115A , 03C906016F , 8P0907115BA

Bosch ECU ECM

 Audi A3 1.8L

5WA1200901 , 5WA 120 090 1

06K907425A , 06K 907 425 A

SIMOS12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A3 1.8L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS7 4.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS7 4.0L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM

4G0906560D , 4G0906560B , 4G0906560G

Bosch ECU ECM

 Audi RS7 4.0L

0261S15164, 0 261 S15 164

4G0906560G, 4G0 906 560 G

MED17.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS7 4.0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS7 4.0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS7 4.0L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM

4G0906560D , 4G0906560B , 4G0906560G

Bosch ECU ECM

 Audi RS7 4.0L

0261S08781, 0 261 S08 781

4G0906560B, 4G0 906 560 B

MED17.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS7 4.0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS7 4,0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS7 4,0L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM

4G0906560D , 4G0906560B , 4G0906560G

Bosch ECU ECM

 Audi RS7 4.0L

 0261S10652 , 0 261 S10 652

4G0906560D , 4G0 906 560 D

MED17.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS7 4,0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS6 5.0L V10 TURBO TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS6 5.0L V10 TURBO TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM

4F5910552

Bosch ECU ECM

 Audi RS6 5.0L

0261S02573, 0 261 S02 573

4F5910552, 4F5 910 552

MED9.1.2

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS6 5.0L V10 TURBO TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS5 4.2 V8 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS5 4.2 V8 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM

06M907309H , 8T907560F , 8T2907560B

Bosch ECU ECM

 Audi RS5 4.2L

0261S07238, 0 261 S07 238

8T2907560B, 8T2 907 560 B

MED17.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS5 4.2 V8 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS5 4.2L V8 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS5 4.2L V8 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM

06M907309H , 8T907560F , 8T2907560B

Bosch ECU ECM

 Audi RS5 4.2L

0216S09404, 0 216 S09 404

8T2907506F , 8T2 907 506 F

MED17.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS5 4.2L V8 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS5 2.9L V6 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS5 2.9L V6 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM

06M907309H , 8T907560F , 8T2907560B

Bosch ECU ECM

 Audi RS5 2.9L

 0261S18085, 0 261 S18 085

06M907309H , 06M 907 309 H

MED17.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI RS5 2.9L V6 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI S4 4.2L V8 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI S4 4.2L V8 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 8E0910560H , 8D0907551L , 8K5907551E , 8K5907551G

Bosch ECU ECM

 Audi S4 4.2L

0261208544, 0 261 208 544

8E0910560H, 8E0 910 560 H

ME7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI S4 4.2L V8 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 4.2 V8 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 4.2 V8 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 4H0907551 , 4H0907551G , 4H0906014J , 4H0906014B , 4H0907560C  

Bosch ECU ECM

 Audi A8 4.2L

0261S07119, 0 261 S07 119

4H0907560C, 4H0 907 560 C

MED17.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 4.2 V8 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 4.0L V8 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 4.0L V8 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 4H0907551 , 4H0907551G , 4H0906014J , 4H0906014B , 4H0907560C  

Bosch ECU ECM

 Audi A8 4.0L

0261S06555, 0 261 S06 555

4H0906014B , 4H0 906 014 B

MED17.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 4.0L V8 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI Q8 4.0L V8 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI Q8 4.0L V8 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 4H0907551 , 4H0907551G , 4H0906014J , 4H0906014B , 4H0907560C  

Bosch ECU ECM

 Audi A8 4.0L

0261S09394, 0 261 S09 394

4H0906014J ,4H0 906 014 J

MED17.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI Q8 4.0L V8 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 3.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 3.0 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 4H0907551 , 4H0907551G , 4H0906014J , 4H0906014B , 4H0907560C  

Bosch ECU ECM

 Audi A8 3.0L

5WP4711204, 5 WP4 711 204

4H0907551G, 4H0 907 551 G

SIMOS 8.51

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 3.0 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 3.0 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 3.0 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 4H0907551  

Bosch ECU ECM

 Audi A8 3.0L

5WP4681602, 5 WP4 681 602

4H0907551 , 4H0 907 551

SIMOS 8.50

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 3.0 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A7 3.0L V6 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A7 3.0L V6 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 4G0907551F , 4G0907551A  

Bosch ECU ECM

 Audi A7 3.0L

5WP4689304, 5 WP4 689 304

4G0907551A , 4G0 907 551 A

SIMOS 8.51

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A7 2.0L V6 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A7 2.0L V6 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 4G0907551F , 4G0907551A  

Bosch ECU ECM

 Audi A7 3.0L

 5WP47171704, 5WP 471 170 4

4G0907551F , 4G0 907 551 F

SIMOS 8.50

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A7 2.0L V6 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 4G0907115H , 4G0907115D , 4G0907115J  

Bosch ECU ECM

 Audi A6 2.0L

0261S08506, 0 261 S08 506

4G0907115J, 4G0 907 115 J

MED17.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 4G0907115H , 4G0907115D , 4G0907115J  

Bosch ECU ECM

 Audi A6 2.0L

0261S07305, 0 261 S07 305

4G0907115D, 4G0 907 115 D

MED17.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 4G0907115H , 4G0907115D , 4G0907115J  

Bosch ECU ECM

 Audi A6 2.0L

0261S08026, 0 261 S08 026

4G0907115, 4G0 907 115

8K2907115L, 8K2 907 115 L

MED17.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 8P0907115AH , 8K5907115N , 8K5907115F , 8K5907115J , 8T0907115A , 8K2907115AA , 8k5907115 

Bosch ECU ECM

 Audi A5 2.0L

0261S06390, 0 261 S06 390

8K5907115, 8K5 907 115

MED17.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 8P0907115AH , 8K5907115N , 8K5907115F , 8K5907115J , 8T0907115A , 8K2907115AA , 8k5907115 

Bosch ECU ECM

 Audi A5 2.0L

0261S05139, 0 261 S05 139

8K2907115AA, 8K2 907 115 AA

MED17.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 1.8L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 1.8L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 8T0907115A 

Bosch ECU ECM

 Audi A5 1.8L

0261201963, 0 261 201 963

8T0907115A, 8T0 907 115 A

MED17.5

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 1.8L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 8K5907115J 

Bosch ECU ECM

 Audi A5 2.0L

0261S08503, 0 261 S08 503

8K5907115J, 8K5 907 115 J

MED17.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 8K5907115F 

Bosch ECU ECM

 Audi A5 2.0L

0261S06950, 0 261 S06 950

8K5907115F, 8K5 907 115 F

MED17.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 8K5907115N 

Bosch ECU ECM

 Audi A5 2.0L

0261S09830, 0 261 S09 830

8K5907115N, 8K5 907 115 N

MED17.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM 8P0907115AH 

Bosch ECU ECM

 Audi A5 2.0L

0261S04377 , 0 261 S04 377

8P0907115AH, 8P0 907 115 AH

MED17.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A5 2.0L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A2 1.2L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A2 1.2L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM: 045906019D

Bosch ECU ECM

 Audi A2 1.2L

0281010227, 0 281 010 227

045906019D, 045 906 019 D

EDC15P+

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A2 1.2L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A2 1.6L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A2 1.6L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM: 036906013F 

Bosch ECU ECM

 Audi A2 1.6L

0261S01009, 0 261 S01 00,

036906013F, 036 906 013 F

MED7.5.11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A2 1.6L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A1 1.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A1 1.4L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM: 03C906026AD

Bosch ECU ECM

 Audi A1 1.4L

0261S08058, 0 261 S08 058

03C906026AD, 03C 906 026 AD

MED17.5.5

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A1 1.4L TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A1 1.4L TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM: 03C906016DM 

Bosch ECU ECM

 Audi A1 1.4L

0261S07496, 0 261 S07 496

03C906016DM, 03C 906 016 DM

1039S73536

MED17.5.5

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A1 1.4L TFSI

error: Content is protected !!