Hộp ECU Lexus

Hiển thị tất cả 20 kết quả

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS460 4.6L V8

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS460 4.6L V8 dùng trên các dòng XE LEXUS LS460 4.6L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966150L30

DENSO  ECU

LEXUS LS460 4.6L V8

2755003632, 275500-3632

8966150L30 , 89661-50L30

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS460 4.6L V8, Denso Engine ECU,LEXUS 2755003632, 275500-3632, 8966150L30 , 89661-50L30

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES350 3.5L V6

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES350 3.5L V6 dùng trên các dòng XE LEXUS ES350 3.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966133E71

DENSO  ECU

LEXUS ES350 3.5L V6

2753004500, 2755300-4500

8966133E71 , 89661-33E71

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES350 3.5L V6, Denso Engine ECU,LEXUS 2753004500, 2755300-4500, 8966133E71 , 89661-33E71

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES300H HYBRID 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES300H HYBRID 2.5L dùng trên các dòng XE LEXUS ES300H HYBRID 2.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966133L20

ECU DENSO

LEXUS ES300H HYBRID 2.5L

2755001661, 275500-1661

8966133L20, 89661-33L20

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES300H HYBRID 2.5L, Denso Engine ECU,LEXUS 2755001661, 275500-1661, 8966133L20 , 89661-33L20

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES250 2.5L V6

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES250 2.5L V6 dùng trên các dòng XE LEXUS ES250 2.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966132500

DENSO  ECU

LEXUS ES250 2.5L V6

1750002670, 175000-2670

8966132500 , 89661-32500

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX450H 3.5L V6

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX450H 3.5L V6 dùng trên các dòng XE LEXUS 450H 3.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966148Q70

DENSO  ECU

LEXUS RX450H 3.5L V6

2755008860, 275500-8860

8966148Q70 , 89661-48Q70

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX450H 3.5L V6, Denso Engine ECU,LEXUS 2755008860, 275500-8860, 8966148Q70 , 89661-48Q70

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX350 3.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX350 3.5L dùng trên các dòng XE LEXUS RX350 3.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966148E80

DENSO  ECU

LEXUS RX350 3.5L

2753003590, 275300-48E80

8966148E80 , 89661-48E80

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX350 3.5L, Denso Engine ECU,LEXUS 2753003590, 275300-48E80, 8966148E80 , 89661-48E80

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX3OO 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX3OO 2.0L dùng trên các dòng XE LEXUS RX300 2.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966148081

DENSO  ECU

LEXUS RX300 2.0L

1752006160, 175200-48801

8966148081 , 89661-48081

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX3OO 2.0L, Denso Engine ECU,LEXUS 1752006160, 175200-48801, 8966148081 , 89661-48081

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS600HL HYBRID 5.0L V8

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS600HL HYBRID 5.0L V8 dùng trên các dòng XE LEXUS LS600HL HYBRID 5.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966150B11

DENSO  ECU

LEXUS LS600HL HYBRID 5.0L V8

2753004750, 275300-4750

8966150B11 , 89661-50B11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS600HL HYBRID 5.0L V8, Denso Engine ECU,LEXUS 2753004750, 275300-4750, 8966150B11 , 89661-50B11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS600H 5.0L V8

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS600H 5.0L V8 dùng trên các dòng XE LEXUS LS600H 5.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966150B11

DENSO ECU

LEXUS LS600H 5.0L V8

2753004750, 275300-4750

8966150B11 , 89661-50B11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS600H 5.0L V8, Denso Engine ECU,LEXUS 2753004750, 275300-4750, 8966150B11 , 89661-50B11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS NX300 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS NX300 2.0L dùng trên các dòng XE LEXUS NX300 2.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966178600

ECU DENSO

LEXUS NX300 2.0L

2762004881, 276200-4881

8966178600 , 89661-78600

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS NX300 2.0L, Denso Engine ECU,LEXUS 2762004881, 276200-4881, 8966178600 , 89661-78600

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX300 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX300 2.0L dùng trên các dòng XE LEXUS RX300 2.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

896610E480 , 8966142880 , 8966148062

DENSO ECU

LEXUS RX300 2.0L

1752003740, 17520-03740

8966148062 , 89661-48062

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX300 2.0L, Denso Engine ECU,LEXUS 1752003740, 17520-03740, 8966148062 , 89661-48062

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX300 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX300 2.0L dùng trên các dòng XE LEXUS RX300 2.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

896610E480 , 8966142880 , 8966148062

DENSO ECU

LEXUS RX300 2.0L

2120000960, 221000-0960

8966142880 , 89661-42880

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX300 2.0L, Denso Engine ECU,LEXUS 2120000960, 221000-0960, 8966142880 , 89661-42880

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX350 3.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX350 3.5L dùng trên các dòng XE LEXUS RX350 3.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

896610E480 , 8966142880 , 8966148062

DENSO ECU

LEXUS RX350 3.5L

2750008131, 275000-8131

8966160831 , 89661-60831

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX350 3.5L, Denso Engine ECU,LEXUS 2370002590, 273 000 25 90 8973033150 , 897 303 31 50

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS GX470 4.7L V8

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS GX470 4.7L V8 dùng trên các dòng XE LEXUS GX470 4.7L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

89661-60831

DENSO ECU

LEXUS GX470 4.7L V8

2750008131, 275000-8131

8966160831 , 89661-60831

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS GX470 4.7L V8, Denso Engine ECU,LEXUS 2750008131, 275000-8131, 8966160831 , 89661-60831

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LX570 5.7L V8

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LX570 5.7L V8 dùng trên các dòng XE LEXUS LX570 5.7L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

 8966160R00

DENSO ECU

LEXUS LX570 5.7L V8

2750000851 , 275000-0851

8966160R00 , 89661-60R00

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS400 4.0L V8

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS400 4.0L V8 dùng trên các dòng XE LEXUS LS400 4.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966150303

Bosch ECU

LEXUS LS400 4.0 V8

2753002321, 275 300 23 21

8966150303 , 896 615 030 3

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS400 4.0L V8, Denso Engine ECU,LEXUS 2370002590, 273 000 25, 8966150303 , 896 615 03 03

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS IS250 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS IS250 2.5L dùng trên các dòng XE LEXUS IS250 2.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8973033150 , 8966133E71 , 8966633253, 89661DW120 , 8966153B20

Bosch ECU

LEXUS IS250 2.5L

2753002321, 275 300 23 21

89661-53B20 , 896 61-53B 20

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS IS250 2.5L, Denso Engine ECU,LEXUS 2753002321, 275 300 23 21, 89661-53B20 , 896 61-53B 20

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES300 3.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES300 3.0L dùng trên các dòng XE LEXUS ES300 3.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8973033150 , 8966133E71 , 8966633253, 89661DW120 , 8966153B20

Bosch ECU

LEXUS ES300 3.0L

 2370005770, 273 000 577 0

8966633253 , 896 663 32 53

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES300 3.0L, Denso Engine ECU,LEXUS 2370005770, 273 000 577 0, 8966633253 , 896 663 32 53

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES350 3.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES350 3.5L dùng trên các dòng XE LEXUS ES350 3.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8973033150 , 8966133E71 , 8966633253 , 89661DW120 , 8966153B20

Bosch ECU

LEXUS ES350 3.5L

2753001550, 275 300 155 0

8966133E71, 896 613 3E 71

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES350 3.5L, Denso Engine ECU, LEXUS 2753001550, 275 300 155 0, 8966133E71, 896 613 3E 71

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES330 3.3L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES330 3.3L dùng trên các dòng XE LEXUS ES330 3.3L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8973033150 , 8966133E71 , 8966633253 , 89661DW120 , 8966153B20

Bosch ECU

LEXUS ES330 3.3L

2370002590, 273 000 25 90

8973033150 , 897 303 31 50

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES330 3.3L, Denso Engine ECU,LEXUS 2370002590, 273 000 25 90 8973033150 , 897 303 31 50

error: Content is protected !!