Hộp ECU ECM

Hiển thị 1–40 của 523 kết quả

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.4

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.4

Mã phụ tùng ECU ECM 

2S6A-12A650-BG

  ECU, ECM

FORD FIESTA 1.4

2S6A-12A650-BG , 2S6A12A650BG

5WS40027G-T , 5WS40027GT

EDC16C7

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD FIESTA 1.4

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.5

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER 2.5

Mã phụ tùng ECU ECM 

WLEG18881D

  ECU, ECM

FORD RANGER 2.5

WLEG18881D, WLEG 18881D

0 281 011 826 , 0281011826

EDC16C7

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RENGER 2.5

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM FORD RANGER

Mã phụ tùng ECU ECM 

WLEG18881

  ECU

FORD RENGER

WLEG18881 , WLEG 18881

0 281 016 317 , 0281016317

EDC16C7

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM ALFA ROMEO GT 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM ALFA ROMEO GT 2.0

Mã phụ tùng ECU ECM: 0 261 S01 033

Bosch ECU ECM

ALFA ROMEO GT 2.0

0261S01033 , 0 261 S01 033

00551899410 , 0 055 189 941 0

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM ALFA ROMEO GT 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM: 8E1 910 018 E

Bosch ECU ECM

AUDI A4 TFSI

8E1910018E , 8E1 910 018 E 

0261S01037 , 0 261 S01 037

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 B6 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 B6 2.0

Mã phụ tùng ECU ECM: 8E1 910 018 

Bosch ECU ECM

AUDI A4 B6 2.0

8E1910018 , 8E1 910 018 

0261S01023 , 0 261 S01 023

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 B6 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 A6

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 A6

Mã phụ tùng ECU ECM: 8E1 910 018 D

Bosch ECU ECM

AUDI A4 A6

8E1910018D , 8E1 910 018 D

0261S01036 , 0 261 S01 036

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 A6

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM ALFA ROMEO 156 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM ALFA ROMEO 156 2.0

Mã phụ tùng ECU ECM: 0 261 S01 027

Bosch ECU ECM

ALFA ROMEO 156 2.0

0261S01027 , 0 261 S01 027

0 055 190 306 0 , 0055190306

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM ALFA ROMEO 156 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 2.0 

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 2.0 

Mã phụ tùng ECU ECM: 8E1 910 018 A

Bosch ECU ECM

AUDI A4 2.0

8E1 910 018 A , 8E1910018A

0261S01024 , 0 261 S01 024

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 2.0 

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 2.0 FSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 2.0 FSI

Mã phụ tùng ECU ECM: 8E0 906 018 K

Bosch ECU ECM

AUDI A4 2.0 FSI

8E0 906 018 K , 8E0906018K

0261S01006 , 0 261 S01 006

MED7.1.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A4 2.0 FSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 3.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 3.0L

Mã phụ tùng ECU ECM: 06M 907 309 F

Bosch ECU ECM

AUDI A8 3.0L

06M 907 309 F , 06M907309F

0261S17109 , 0 261 S17 109

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A8 3.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM PORSCHE PANAMERA 971 3.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM PORSCHE PANAMERA 971 3.0L

Mã phụ tùng ECU ECM: 06M 907 309 E

Bosch ECU ECM

PORSCHE MACAN

06M 907 309 E , 06M907309E

0261S16481 , 0 261 S16 481

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM PORSCHE PANAMERA 971 3.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM PORSCHE MACAN 

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM PORSCHE MACAN

Mã phụ tùng ECU ECM: 06M 907 309 J

Bosch ECU ECM

PORSCHE MACAN

06M 907 309 J , 06M907309J

0261S19023 , 0 261 S19 023

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM PORSCHE MACAN 

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM PORSCHE MACAN GTS 2.9L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM PORSCHE MACAN GTS 2.9L

Mã phụ tùng ECU ECM: 06M 907 309 K

Bosch ECU ECM

PORSCHE MACAN GTS 2.9L

06M 907 309 K , 06M907309K

0261S19024 , 0 261 S19 024

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM PORSCHE MACAN GTS 2.9L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI S5 3.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI S5 3.0L

Mã phụ tùng ECU ECM: 06M 907 309 D

Bosch ECU ECM

AUDI S5 3.0L

06M 907 309 D , 06M907309D

0261S14655 , 0 261 S14 655

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI S5 3.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0 TFSI

Mã phụ tùng ECU ECM: 4F2 910 115 K

Bosch ECU ECM

 AUDI A6 TFSI

4F2 910 115 K , 4F2910115K

0261S02559 . 0 261 S02 559

MED9.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM AUDI A6 2.0 TFSI

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO Y848

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO Y848

Mã phụ tùng ECU ECM

31459914

 ECU

VOLVO Y848

31459914 , 31459914 YD

0000013313 , MB279700-9811

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO Y848

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V70 XC70

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V70 XC70

Mã phụ tùng ECU ECM

30785100 AB

 ECU

VOLVO V70 XC70

30785100AB , 30785100 , 30785100 AB

0281012765 , 0 281 012 765

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V70 XC70

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V60 S60 XC60 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V60 S60 XC60 2.0

Mã phụ tùng ECU ECM

31336983

 ECU

VOLVO V60 S60 XC60 2.0

0281018414 , 0 281 018 414

1255 2100 , 1039S50500

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V60 S60 XC60 2.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V70 MK2 2006 2.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V70 MK2 2006 2.4L

Mã phụ tùng ECU ECM

30729826 A

 ECU

VOLVO V70 MK2 2006 2.4L

30729826A , 30729826 , 30729826 A

0281012103 , 0 281 012 103

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V70 MK2 2006 2.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO TAD1641 TAD941

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO TAD1641 TAD941

Mã phụ tùng ECU ECM

20814594 P03

 ECU

VOLVO TAD1641 TAD941

20814594P03 , 20814594 , 20814594 P03

10R 02 1980 , 81277C , 07261744

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO TAD1641 TAD941

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO MACK

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO MACK

Mã phụ tùng ECU ECM

21695313 P02

 ECU

VOLVO MACK

21695313P02 , 21695313 , 21695313 P02

10R 03 1980 , 03 1980 , 81234C

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO MACK

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V70 2015

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V70 2015

Mã phụ tùng ECU ECM

31336983

 ECU

VOLVO V70

0281018414 , 0 281 018 414

1255 0900 , 1039S50500

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V70 2015

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO XC90

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO XC90

Mã phụ tùng ECU ECM

31272643 AA

 ECU

VOLVO XC90

31272463AA , 31272463 , 31272463 AA

0281012103 , 0 281 103

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO XC90

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO C30 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO C30 2.0L

Mã phụ tùng ECU ECM

P31303388

 ECU

VOLVO C30 2.0L

0281015286 , 0 281 015 286

1375 0478 , 1039S33755

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO C30 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO RENAULT

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO RENAULT

Mã phụ tùng ECU ECM

22346791 P02

 ECU

VOLVO RENAULT

22346791 , 22346791 P02

10R 05 3827 , 81458D

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO RENAULT

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO C30 C70 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO C30 C70 2.0L

Mã phụ tùng ECU ECM

5WS40562A

 ECU

VOLVO C30 C70 2.0L

5WS40562A , 5WA40562A T

31211071AA , 87667781 , J38AC

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO C30 C70 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO C30 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO C30 2.5L

Mã phụ tùng ECU ECM

0 261 209 038

 ECU

VOLVO C30 2.5L

0261209038 , 0 261 209 038

1344 0044 , 1039S27865 , 31286085

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO C30 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO S80

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO S80

Mã phụ tùng ECU ECM

30729826 A

 ECU

VOLVO S80

30729826 , 37729826 A

0281012103 , 0 281 012 103

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO S80

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V40 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V40 2.0L

Mã phụ tùng ECU ECM

31452623

 ECU

VOLVO V40 2.0L

31452623 , 31452623

0000284815 , MB279700-9613

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V40 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO FH E6

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO FH E6

Mã phụ tùng ECU ECM

21900553

 ECU

VOLVO FH E6

21900553  , 21900553 P02

10R 03 7641 , P21900553#T14381594#

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO FH E6

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO FE FM FL D7E DXI7

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO FE FM FL D7E DXI7

Mã phụ tùng ECU ECM

60100007

 ECU

VOLVO FE FM FL D7E DXI7

60100007  , 60100007 P02

10R-02 4132 , 81327B , 07412294 , 034139

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO FE FM FL D7E DXI7

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V50 1.6L

Mã phụ tùng ECU ECM

20977019

 ECU

VOLVO V50 1.6L

20977019  , 20977019 P03

E11 10R 03 3400 , 81276J , 03 3400

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V50 1.6L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V50 1.6L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V50 1.6L

Mã phụ tùng ECU ECM

0 281 011 775

 ECU

VOLVO V50 1.6L

0 281 011 775 , 0281011775

4N51-12A650-BB , 31211076 ,

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO V50 1.6L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO PENTA GENERATOR

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO PENTA GENERATOR

Mã phụ tùng ECU ECM

21631327

 ECU

VOLVO PENTA GENERATOR

21631327 , 21631327

03 3827 , 81410C , E11 10R 03 3827

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO PENTA GENERATOR

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO D7 FM7

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO D7 FM7

Mã phụ tùng ECU ECM

08192949

 ECU

VOLVO D7 FM7

08192949 , 08192949 P06

80779E , 08192949 , 00020645

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM VOLVO D7 FM7

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW N53

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW N53

Mã phụ tùng ECU ECM

7 622 837

Bosch ECU ECM

7622837 , 7 622 837

5WK93306

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW N53

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW F10 F02

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW F10 F02

Mã phụ tùng ECU ECM

7 607 504

Bosch ECU ECM

7607504 , 7 607 504

5WK93302

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW F10 F02

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW F10 N53

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW F10 N53

Mã phụ tùng ECU ECM

7 614 366

Bosch ECU ECM

7614366 , 7 614 366

5WK93305

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW F10 N53

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM GMC TERRAIN 2.4L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM GMC TERRAIN 2.4L

Mã phụ tùng ECU ECM 

12630908

ECU CHEVROLET, CADILLAC

12630908

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM GMC TERRAIN 2.4L

error: Content is protected !!