Hộp ECU - Hộp điều khiển động cơ Ô TÔ

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA NEW MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA NEW MORNING

Mã phụ tùng ECU ECM

39117-04062

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39117-04062 , 3911704062

9003060218KE

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA NEW MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-04200

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-04200 , 3911004200

9003060081KN

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA I10

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA I10

Mã phụ tùng ECU ECM

39100-04330

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39100-04330 , 3910004330

9003060135KH

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA I10

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA RIO

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA RIO

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-2BRBH

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-2BRBH , 391102BRBH

9001140371KG

MEG17.9.11.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA RIO

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-04000

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-04000 , 3911004000

9003060002KQ

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA CERATO

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA CERATO

Mã phụ tùng ECU ECM

39124-2B560

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39124-2B560, 391242B560

9001090228KB

MEG17.9.11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA CERATO

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-03420

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-03420 , 3911003420

9003060028KKK

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-03620

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-03620 , 3911003620

9003100218KF

MEG17.9.12

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39101-04355

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39101-04355 , 3910104355

9001140667KD

MEG17.9.11.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39112-04457

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39112-04457 , 3911204457

9001143370KB

MEG17.9.11.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA ELANTRA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA ELANTRA

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-2B935

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-2B935 , 391102B935

9001090396KB

MEG17.9.11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA ELANTRA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39117-2B700

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39117-2B700 , 391172B700

900109811KA

MEG17.9.11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI ACCENT 

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI ACCENT 

Mã phụ tùng ECU ECM

39127-2B690

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39127-2B690 , 391272B690

9003100181KH

MEG17.9.12

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI ACCENT 

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39134-2B511

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39134-2B511 , 391342B511

9003100383KC

MEG17.9.12

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-04005

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-04005 , 3911004005

9003060047KG

MEG17.9.12.1

Hộp ECU BMW

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW N53

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW N53

Mã phụ tùng ECU ECM

7 622 837

Bosch ECU ECM

7622837 , 7 622 837

5WK93306

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW N53

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW F10 F02

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW F10 F02

Mã phụ tùng ECU ECM

7 607 504

Bosch ECU ECM

7607504 , 7 607 504

5WK93302

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW F10 F02

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW F10 N53

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW F10 N53

Mã phụ tùng ECU ECM

7 614 366

Bosch ECU ECM

7614366 , 7 614 366

5WK93305

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW F10 N53

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW X5 3.0

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW X5 3.0L dùng trên các dòng xe BMW X5 3.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8 512 417

Bosch ECU ECM

BMW X5 3.0L

0281017487, 0 281 017 487

8512417 , 8 512 417

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW X5 3.0L, Bosch Engine ECU, BMW, 0281017487, 0 281 017 487, 8512417 , 8 512 417

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW X1 F48 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW X1 F48 2.0L dùng trên các dòng xe BMW X1 F48 2.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8 654 466

Bosch ECU ECM

BMW X1 F48 2.0L

0261S14446, 0 261 S14 446

8654466 , 8 654 466

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW X1 F48 2.0L, Bosch Engine ECU, BMW, 0261S14446, 0 261 S14 446, 8654466 , 8 654 466

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM BMW MINI COOPER 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW MINI COOPER 2.0L dùng trên các dòng xe BMW MINI COOPER 2.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

 8 638 788

 ECU ECM

BMW MINI COOPER 2.0L 

0261209253, 0 261 209 253

DME7572057, DME 7 572 057

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ECU ECM BMW MINI COOPER 2.0L dùng trên các dòng xe BMW MINI COOPER 2.0L đời xe 2008 - 2018 Mã phụ tùng ECU ECM  8 638 788  ECU ECM BMW MINI COOPER 2.0L  0261209253, 0 261 209 253 DME7572057, DME 7 572 057

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM BMW MINI COOPER F55 1.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM BMW MINI COOPER F55 1.5L dùng trên các dòng xe BMW MINI COOPER F55 1.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8 662 851

ECU ECM

BMW MINI COOPER F55 1.5L

0261S15088, 0 261 S15 088

8662851, 8 662 851

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM BMW MINI COOPER F55 1.5L, Engine ECU, BMW, 0261S15088, 0 261 S15 088, 8662851, 8 662 851

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM BMW X1 1.5L

Hộp điều khiển động cơ Ô TÔ ECU ECM BMW X1 1.5L dùng trên các dòng XE  BMW X1 1.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM 

12 14 8 674 264

ECU

BMW X1 1.5L

0261S16687, 0 261 S16 687

8674264 , 8 674 264

DME MEVD 1723

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM BMW X1 1.L, Continental Engine ECU, BMW 335i, 0261S16687, 0 261 S16 687, 8674264 , 8 674 264, DME MEVD 1723

Hộp ECU Lexus

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS460 4.6L V8

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS460 4.6L V8 dùng trên các dòng XE LEXUS LS460 4.6L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966150L30

DENSO  ECU

LEXUS LS460 4.6L V8

2755003632, 275500-3632

8966150L30 , 89661-50L30

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS460 4.6L V8, Denso Engine ECU,LEXUS 2755003632, 275500-3632, 8966150L30 , 89661-50L30

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES350 3.5L V6

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES350 3.5L V6 dùng trên các dòng XE LEXUS ES350 3.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966133E71

DENSO  ECU

LEXUS ES350 3.5L V6

2753004500, 2755300-4500

8966133E71 , 89661-33E71

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES350 3.5L V6, Denso Engine ECU,LEXUS 2753004500, 2755300-4500, 8966133E71 , 89661-33E71

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES300H HYBRID 2.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES300H HYBRID 2.5L dùng trên các dòng XE LEXUS ES300H HYBRID 2.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966133L20

ECU DENSO

LEXUS ES300H HYBRID 2.5L

2755001661, 275500-1661

8966133L20, 89661-33L20

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES300H HYBRID 2.5L, Denso Engine ECU,LEXUS 2755001661, 275500-1661, 8966133L20 , 89661-33L20

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES250 2.5L V6

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS ES250 2.5L V6 dùng trên các dòng XE LEXUS ES250 2.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966132500

DENSO  ECU

LEXUS ES250 2.5L V6

1750002670, 175000-2670

8966132500 , 89661-32500

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX450H 3.5L V6

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX450H 3.5L V6 dùng trên các dòng XE LEXUS 450H 3.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966148Q70

DENSO  ECU

LEXUS RX450H 3.5L V6

2755008860, 275500-8860

8966148Q70 , 89661-48Q70

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX450H 3.5L V6, Denso Engine ECU,LEXUS 2755008860, 275500-8860, 8966148Q70 , 89661-48Q70

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX350 3.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX350 3.5L dùng trên các dòng XE LEXUS RX350 3.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966148E80

DENSO  ECU

LEXUS RX350 3.5L

2753003590, 275300-48E80

8966148E80 , 89661-48E80

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX350 3.5L, Denso Engine ECU,LEXUS 2753003590, 275300-48E80, 8966148E80 , 89661-48E80

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX3OO 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX3OO 2.0L dùng trên các dòng XE LEXUS RX300 2.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966148081

DENSO  ECU

LEXUS RX300 2.0L

1752006160, 175200-48801

8966148081 , 89661-48081

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX3OO 2.0L, Denso Engine ECU,LEXUS 1752006160, 175200-48801, 8966148081 , 89661-48081

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS600HL HYBRID 5.0L V8

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS600HL HYBRID 5.0L V8 dùng trên các dòng XE LEXUS LS600HL HYBRID 5.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966150B11

DENSO  ECU

LEXUS LS600HL HYBRID 5.0L V8

2753004750, 275300-4750

8966150B11 , 89661-50B11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS600HL HYBRID 5.0L V8, Denso Engine ECU,LEXUS 2753004750, 275300-4750, 8966150B11 , 89661-50B11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS600H 5.0L V8

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS600H 5.0L V8 dùng trên các dòng XE LEXUS LS600H 5.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966150B11

DENSO ECU

LEXUS LS600H 5.0L V8

2753004750, 275300-4750

8966150B11 , 89661-50B11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LS600H 5.0L V8, Denso Engine ECU,LEXUS 2753004750, 275300-4750, 8966150B11 , 89661-50B11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS NX300 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS NX300 2.0L dùng trên các dòng XE LEXUS NX300 2.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

8966178600

ECU DENSO

LEXUS NX300 2.0L

2762004881, 276200-4881

8966178600 , 89661-78600

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS NX300 2.0L, Denso Engine ECU,LEXUS 2762004881, 276200-4881, 8966178600 , 89661-78600

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX300 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX300 2.0L dùng trên các dòng XE LEXUS RX300 2.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

896610E480 , 8966142880 , 8966148062

DENSO ECU

LEXUS RX300 2.0L

1752003740, 17520-03740

8966148062 , 89661-48062

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX300 2.0L, Denso Engine ECU,LEXUS 1752003740, 17520-03740, 8966148062 , 89661-48062

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX300 2.0L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX300 2.0L dùng trên các dòng XE LEXUS RX300 2.0L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

896610E480 , 8966142880 , 8966148062

DENSO ECU

LEXUS RX300 2.0L

2120000960, 221000-0960

8966142880 , 89661-42880

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX300 2.0L, Denso Engine ECU,LEXUS 2120000960, 221000-0960, 8966142880 , 89661-42880

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX350 3.5L

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX350 3.5L dùng trên các dòng XE LEXUS RX350 3.5L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

896610E480 , 8966142880 , 8966148062

DENSO ECU

LEXUS RX350 3.5L

2750008131, 275000-8131

8966160831 , 89661-60831

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS RX350 3.5L, Denso Engine ECU,LEXUS 2370002590, 273 000 25 90 8973033150 , 897 303 31 50

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS GX470 4.7L V8

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS GX470 4.7L V8 dùng trên các dòng XE LEXUS GX470 4.7L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

89661-60831

DENSO ECU

LEXUS GX470 4.7L V8

2750008131, 275000-8131

8966160831 , 89661-60831

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS GX470 4.7L V8, Denso Engine ECU,LEXUS 2750008131, 275000-8131, 8966160831 , 89661-60831

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LX570 5.7L V8

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM LEXUS LX570 5.7L V8 dùng trên các dòng XE LEXUS LX570 5.7L đời xe 2008 - 2018

Mã phụ tùng ECU ECM

 8966160R00

DENSO ECU

LEXUS LX570 5.7L V8

2750000851 , 275000-0851

8966160R00 , 89661-60R00

Hộp ECU Mercedes

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA NEW MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA NEW MORNING

Mã phụ tùng ECU ECM

39117-04062

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39117-04062 , 3911704062

9003060218KE

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA NEW MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-04200

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-04200 , 3911004200

9003060081KN

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA I10

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA I10

Mã phụ tùng ECU ECM

39100-04330

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39100-04330 , 3910004330

9003060135KH

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA I10

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA RIO

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA RIO

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-2BRBH

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-2BRBH , 391102BRBH

9001140371KG

MEG17.9.11.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA RIO

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-04000

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-04000 , 3911004000

9003060002KQ

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA CERATO

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA CERATO

Mã phụ tùng ECU ECM

39124-2B560

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39124-2B560, 391242B560

9001090228KB

MEG17.9.11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA CERATO

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-03420

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-03420 , 3911003420

9003060028KKK

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-03620

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-03620 , 3911003620

9003100218KF

MEG17.9.12

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39101-04355

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39101-04355 , 3910104355

9001140667KD

MEG17.9.11.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39112-04457

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39112-04457 , 3911204457

9001143370KB

MEG17.9.11.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA ELANTRA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA ELANTRA

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-2B935

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-2B935 , 391102B935

9001090396KB

MEG17.9.11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA ELANTRA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39117-2B700

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39117-2B700 , 391172B700

900109811KA

MEG17.9.11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI ACCENT 

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI ACCENT 

Mã phụ tùng ECU ECM

39127-2B690

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39127-2B690 , 391272B690

9003100181KH

MEG17.9.12

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI ACCENT 

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39134-2B511

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39134-2B511 , 391342B511

9003100383KC

MEG17.9.12

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-04005

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-04005 , 3911004005

9003060047KG

MEG17.9.12.1

Hộp ECU Porsche

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA NEW MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA NEW MORNING

Mã phụ tùng ECU ECM

39117-04062

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39117-04062 , 3911704062

9003060218KE

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA NEW MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-04200

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-04200 , 3911004200

9003060081KN

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA I10

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA I10

Mã phụ tùng ECU ECM

39100-04330

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39100-04330 , 3910004330

9003060135KH

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA I10

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA RIO

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA RIO

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-2BRBH

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-2BRBH , 391102BRBH

9001140371KG

MEG17.9.11.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA RIO

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-04000

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-04000 , 3911004000

9003060002KQ

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA CERATO

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA CERATO

Mã phụ tùng ECU ECM

39124-2B560

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39124-2B560, 391242B560

9001090228KB

MEG17.9.11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA CERATO

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-03420

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-03420 , 3911003420

9003060028KKK

MEG17.9.12.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA MORNING

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-03620

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-03620 , 3911003620

9003100218KF

MEG17.9.12

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39101-04355

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39101-04355 , 3910104355

9001140667KD

MEG17.9.11.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39112-04457

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39112-04457 , 3911204457

9001143370KB

MEG17.9.11.1

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA ELANTRA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA ELANTRA

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-2B935

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-2B935 , 391102B935

9001090396KB

MEG17.9.11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA ELANTRA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39117-2B700

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39117-2B700 , 391172B700

900109811KA

MEG17.9.11

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI ACCENT 

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI ACCENT 

Mã phụ tùng ECU ECM

39127-2B690

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39127-2B690 , 391272B690

9003100181KH

MEG17.9.12

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI ACCENT 

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39134-2B511

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39134-2B511 , 391342B511

9003100383KC

MEG17.9.12

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ ECU ECM HYUNDAI/KIA

Mã phụ tùng ECU ECM

39110-04005

ECU KEFICO

HYUNDAI/KIA

39110-04005 , 3911004005

9003060047KG

MEG17.9.12.1

Tin tức - bài viết mới nhất

 

VES VIETNAM ECU SERVICE SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH ABS CỦA XE MERCEDES-BENZ S500

VES VIETNAM ECU SERVICE SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH ABS CỦA XE MERCEDES-BENZ S500 Garage...

MÃ LỖI P001A VÀ CÁCH SỬA CHỮA

MÃ LỖI P001A VÀ CÁCH SỬA CHỮA Mã lỗi P001A là một mã lỗi OBD-II...

VES VIETNAM ECU SERVICE SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH ABS CỦA XE MERCEDES-BENZ

VES VIETNAM ECU SERVICE SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH ABS CỦA XE MERCEDES-BENZ Garage VES...

VES VIETNAM ECU SERVICE SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH ABS CỦA XE MERCEDES-BENZ W221_W216

VES VIETNAM ECU SERVICE SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH ABS CỦA XE MERCEDES-BENZ W221_W216 Garage...

VES VIETNAM ECU SERVICE CHUYÊN SỬA CHỮA THAY THẾ HỘP ĐIỀU KHIỂN TÚI KHÍ MERCEDES-BENZ W205_W253

VES VIETNAM ECU SERVICE CHUYÊN SỬA CHỮA THAY THẾ HỘP ĐIỀU KHIỂN TÚI KHÍ MERCEDES-BENZ...

KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG KIM PHUN NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ Ô TÔ TẠI NHÀ

KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG KIM PHUN NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ Ô TÔ TẠI NHÀ...

OBD-II – MÃ CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ

OBD-II – MÃ CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ Trên những chiếc xe hiện đại (sản xuất...

CÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ CƠ BẢN TRÊN Ô TÔ

CÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ CƠ BẢN TRÊN Ô TÔ Đối với những chiếc xe...